PERUSTUSELEMENTIT

AS Betoneks valmistaa perustuselementtejä standardin EVS-EN 14991:2007 ”Valmisbetonituotteet. Perustuselementit” ja standardin EVS-EN 13369 ”Betonituotteiden yleismääräykset” vaatimusten mukaisesti. Valmistamme tilaajan lähettämien projektiasiakirjojen perusteella erimuotoisia perustuspaaluja, pylväitä ja pylväsperustuselementtejä.
Käytetään teollisuusrakennuksien, liike- ja julkisten rakennusten sekä asuinrakennusten rakentamisessa.
Perustuselementtien betonin ominaisuudet vastaavat standardin EVS-EN 206-1 ”Betoni. Spesifiointi, toimivuus, valmistus ja vastaavuus” vaatimuksia.
Raudoitukseen käytetään raudoitusterästä, joka vastaa standardin EVS-EN 10080 ”Betonin raudoitusteräs. Hitsattava raudoitusteräs” vaatimuksia.
Laatuasiakirjana annetaan mukaan CPR EU nro 305/2011 vaatimuksia vastaava suoritustasoilmoitus (DoP-Declaration of Performance).