KEHITYS

Haluamme säilyttää asemamme Viron johtavien teräsbetonituottajien ja betonituotteita markkinoivien yritysten joukossa ja varmistamme asiakkaiden uskollisuuden, henkilökunnan motivoituneisuuden ja sijoittajien tyytyväisyyden määrätietoisella toiminnallamme.

PERIAATTEET

Betoneks AS:n periaatteena on toteuttaa työt solmittujen sopimusten ja hyvien rakennustapojen mukaisesti sekä laadukkaasti ja sovittuun määräaikaan mennessä.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

Toimintamme perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • • ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaisen laadunhallintajärjestelmän olemassaolo ja sen jatkuva kehittäminen
  • asiakkaiden ja muiden osapuolten (lait, standardit) vaatimusten noudattaminen
  • huipputeknologisten laitteiden ja laadukkaiden materiaalien käyttö
  • tehokas ja joustava työjärjestys ja sen tehokkuuden jatkuva parantaminen
  • työntekijöiden ammattipätevyyden kehittäminen
  • asiakaskeskeinen ja tulosorientoitunut lähestymistapa
  • molempia osapuolia hyödyttävien ja kestävien suhteiden solmiminen toimittajien ja tilaajien kanssa
  • rakennusmateriaalien valmistus ja markkinointi luontoa säästäen ja sen myötä ekologisten arvojen säilymisen takaaminen.

Tärkein arvomme on ammattimainen ja motivoitunut inhimillinen pääoma.

VISIOON

AS Betoneksi peamiseks eesmärgiks on pakkuda parimat teenust ja täita ka kõige nõudlikumate klientide tellimused, mis tagaksid meie toodangule jätkuva nõudluse. Teeme investeeringuid uuenduslike tootmisviiside kasutusele võtmiseks ja töötajate koolitamiseks. Soovime püsima jääda järjest suurenevas ehitusmaterjalide turu konkurentsi tingimustes.

MISSIOON

Olla eeskujulik ettevõte ehitusmaterjalide turul, kes on kliendikeskne ja võimeline pakkuma innovaatilisi ning kvaliteetseid tooteid.