Kvaliteet

AS Betoneksi kvaliteedijuhtimissüsteem on alates 2003 aastast Lloyd`s Register järelvalve all ja omab vastavat ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi sertifikaati.
Elementide betooni omadused vastavad standardi EVS-EN 206-1 “Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus” nõuetele.
Sarrustamiseks kasutatakse armatuurterast, mis vastab standardi EVS-EN 10080 “Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras” nõuetele.
Tooted, mis on valmistatud harmoneeritud tootestandardite nõuetest lähtudes on olemas vastavad tootmisohje sertifikaadid ning toodetel on CE-märgised.
Vastavalt ehitustoodete määruse (EL) 305/2011 nõuetele antakse tootmisohje sertifikaati omavatele toodetele kvaliteeditõendina kaasa toimivusdeklaratsioonid.(DoP-Declaration of Performance)