ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Et vähendada betooni mitte just eriti esteetilist välimust, selleks on kasutusele võetud erinevaid värske betooni viimistlemise variante:

a) Värskele betoonpinnale.

* Vormipind on pind, mis jääb vastu vormi põhja või külgi:

* Harjapind on silutud värske betooni pind, millele tõmmatakse spetsiaalse harjaga triibud:

* Hõõrutipind on hõõrutiga silutud värske betooni pind:


* Terashõõre on terashõõrutiga viimistletud betooni pind:


b) Kivinenud betoonpinnale.

* Pesubetoonpind — survepesuriga uhutakse pinnast (1-20 mm) ulatuses välja tsemendiosakesed, paljastades kiviaine:

* Terratsopind — lihvmasinaga lihvitakse kuni pinnal on näha kivide struktuur: