VUNDAMENDIELEMENDID

AS Betoneks toodab vundamendielemente vastavalt standardi EVS-EN 14991:2007 «Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid.» ja standardi EVS-EN 13369 «Betoontoodete üldeeskirjad» nõuetele.
Valmistame tellija poolt edastatud projektdokumentatsiooni põhjal erikujulisi vundamendiplokke, kannusid ja kannukaelasid.
Kasutatakse tööstushoonete, äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute ehitamisel.
Vundamendielementide betooni omadused vastavad standardi EVS-EN 206-1 «Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus» nõuetele.
Sarrustamiseks kasutatakse armatuurterast, mis vastab standardi EVS-EN 10080 «Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras» nõuetele.