ТТ-ОБРАЗНЫЕ БАЛКИ


Kasutatakse katusekandekonstruktsioonina tööstushoonete, äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamisel.
Valmistame raudbetoonist järgmiste mõõtudega TT talasid.

F – faas nurkades 15×15 mm

TT 240/20-80/12

TT 240/20-80/17

TT 240/20-80/22

Lisateave TT-talades kasutatavate terasosade kohta on saadaval internetist aadressidel:

www.peikko.ee

www.anstar.fi

Projekteerimine

Alates 1999 a-st teostab AS Betoneks ehitusprojekteerimistöid (alltöövõtt AS MSI Grupp)
Tellijalt vajalikud lähteandmed projekteerimiseks ja nõustamiseks:
Soovitava margiga tala kujujoonis, normatiivsed koormused, vajalik tulekindlus, toesõlmed, ühendusdetailid ja nende asukohad, koormused talasse betoneeritavatele taridetailidele.

TT-talade tolerantsid normaalklassil (mm):

pikkus

±15 või L/1000

põiklõige

±10

põiklõike nurgahälve

±10

otsapinna nurgahälve

±10

eeltõus (∆d)

±10 või L/500

Tarilapid:

pikisuunas

±15

põikisuunas

±10

AVA, SÜVEND

±20