TT-TALAD

AS Betoneks valmistab TT-talasid vastavalt standardite EVS-EN 13224:2011 “Betoonvalmistooted.Ribipaneelid” ja EVS EN 13369 “Betoonvalmistoodete üldeeskirjad” nõuetele. .
TT talasid valmistatakse vastavalt projektdokumentatsioonis antud mõõtudele ja kujule.


Lisateavet TT-talades kasutatavate terasosade kohta on saadaval internetist aadressidel:

www.peikko.ee

www.anstar.fi

Projekteerimine

Tellijalt vajalikud lähteandmed projekteerimiseks ja nõustamiseks:
Soovitava margiga tala kujujoonis, normatiivsed koormused, vajalik tulekindlus, toesõlmed, ühendusdetailid ja nende asukohad, koormused talasse betoneeritavatele taridetailidele.