ÕÕNESBETOONPLOKID

Betoneks õõnesbetoonplokid sobivad kasutamiseks vundamentide, kandvate ja vaheseinte ladumisel. Plokk sobib ka tulekindlate seinte ladumiseks. Õõnesbetoonplokid tuleb paigaldada nii, et nende õõnsused satuksid kohakuti. Betoneksi õõnesbetoonplokkide ladumisel pole vertikaalvuukide täitmine mördiga tingimata vajalik, kuna plokkide spetsiaalne vorm võimaldab kahe ploki otsapindadel omavahel lukustuda. Vertikaalvuukide mördiga täitmise vajadus määratakse ära projektdokumentatsioonis. Vertikaalsed õõnsused tuleks kogu ulatuses betoneerida avade kõrval ning seinte ristumiskohtades. Enne betoneerimist tuleb veenduda, et vuukides kasutatud mördi tardumisaeg oleks vähemalt 24 tundi.

Tehniline näitaja


Ühik

VH-240

VH-240-O

ots/

poolotsVH-190

VH-190

ots/

poolots

VH-140

VH-140

ots/

poolots

VH-90

Mõõtmed

mm

240X

190X

585

585/290

190X

190X

585

585/290

140X

190X

585

585/290

90X

190X

585

Kaal

kg

23

23/13

20

20/11

19

19/10

16

Tolerantsiklass

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

Survetugevus

N/mm2

18

18

18

18

18

18

18

Mahukahanemine

mm/m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Normaalnihketugevus

N/mm2

0.15


0.15

0.15


0.15

0.15

0.15

0.15

Tuletundlikkus

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Müüritise tulepüsivus 1

minut

REl 120/

REl 240


REl 120/

REl 240

REl 60 /REl 180

REl 45/ REl 60

Õhumüra isolatsiooniindeks

Rw

51/58

49/56

Kuivtihedus neto

kg/m3

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Kogus alusel

60

36+48

72

48+48

80

50+60

104

Ploki kulu 2

tk/m2

8,4

8,4

8,4

8,4

Vuugimõrdi maht 2

liiter/m2

6,83

6,03

5,23

4,44

Täitebetooni maht

liiter/m2

140

100

61

18,8

Märkused:
1 Avad betooniga täitmata / täidetud
2 Vuugi paksus 10mm.