PILARIT

Pilareita käytetään kantavina rakenteina teollisuusrakennuksia, liikerakennuksia, julkisia rakennuksia ja asuinrakennuksia rakennettaessa. Pilarit ovat suorakaiteen muotoisia tai poikkileikkaukseltaan pyöreitä tavanomaisia pilareita tai konsolipilareita (teräspiilokonsolit ja teräsbetonikonsolit).Pilarit kiinnitetään perustukseen yleensä pulteilla tai pylväsperustuselementin avulla.
AS Betoneks valmistaa pilareita standardien EVS-EN 13225:2013 ”Runkoelementit” ja EVS-EN 13369 ”Valmisbetonituotteiden yleismääräykset” vaatimusten mukaisesti.
Pilareiden betonin ominaisuudet ovat standardin EVS-EN 206-1 ”Betoni. Spesifiointi, toimivuus, valmistaminen ja vastaavuus” vaatimusten mukaiset. Raudoitukseen käytetään raudoitusterästä, joka vastaa standardin EVS-EN 10080 ”Betonin raudoitusteräs. Hitsattava raudoitusteräs” vaatimuksia. Laatuasiakirjana annetaan mukaan CPR EU nro 305/2011 vaatimuksia vastaava suoritustasoilmoitus (DoP-Declaration of Performance).

Valmistamiemme teräsbetonipilareiden poikkileikkaukset:

a) suorakaiteen muotoiset pilarit
leveys 300–1 000 mm
korkeus 300–1 000 mm
pituus enint.~13 000 mm
Yleisimmät pilarin mitat ovat 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500 ja 600 x 600.
Suorakaiteen muotoisten pilareiden kulmissa on 15 x 15 mm:n särmäys.

b) pyöreät pilarit
läpimitta 250–700 mm (käytetään metallisia mallimuotteja, jotka määräävät läpimitan sekä pituuden)
pituus Lmax = 13 000 mm
Toivotut pilarin mitat tulee tarkentaa myyntiosaston kanssa.
Yleisimmät pyöreän pilarin mitat ovat 300 ja 400.

 Runkopilareissa käytetyt konsolit ovat seuraavat:

a) teräsbetonikonsolit:

Konsolit valetaan pilarien kanssa yhtenä kappaleena.

Palkkien, poikkipalkkien tai kantavien kattorakenteiden konsoleihin kiinnittämistä varten niihin asennetaan joko kierreraudoitteet, erikoispultit tai terästuet. Palkkien tueksi asennetaan myös neopreeninauhat.

b)  tehdasvalmisteiset teräskonsolit:

Poikkipalkki ja pilari liitetään teräskonsoliin käyttämällä suomalaisen yrityksen ANSTAR Oy:n AEP-merkillä varustettuja tuotteita Sekä pilarin että palkin sisään betonoidaan piilokonsolit, jotka kiinnitetään asennuksen yhteydessä toisiinsa kieliosan avulla.

Pilareissa käytetään myös suomalaisen Teräspeikko Oy:n tuotteita KPL, KPH ja KPP, joiden avulla teräsbetonipilareihin voidaan kiinnittää teräspalkkeja.

Runkopilarin liittäminen perustukseen

Pilarin ja perustuksen kiinnityskohta toteutetaan pilarikengillä. Jokaiseen pilariin betonoidaan neljä kenkää, joissa olevien pulttireikien kautta ne kiinnitetään perustuksessa olevilla ankkurointipulteilla. Koko liitos valetaan myöhemmin täyteen betonia.

Myös pylväselementtiliitos on rakenteellisesti yhtä vahva.

Sitä varten joko valetaan itse paikalla tai asennetaan valmisosina pylväsperustuselementit, joihin asennetaan runkopilarit. Pilarit sovitetaan paikoilleen ja perustuksen ja pilarin väli täytetään betonilla. (Ks. Betoneks AS:n tarjoamia pylväsperustuselementtejä.)

Lisätietoja pilareissa käytettävistä teräsosista on internetissä osoitteessa:

www.peikko.ee

www.anstar.fi

Suunnittelu

Tilaajalta vaadittavat lähtötiedot suunnittelua ja neuvontaa varten:
tasopiirustus, normien mukaiset kuormitukset, vaadittu paloluokka, tukiliitännät, liitoskappaleet ja niiden sijaintipaikat, konsoleihin ja muihin betonoitaviin kiinnitysosiin kohdistuvat rasitukset.

Tekniset tiedot:

pituus

 ±10 tai L/1000

poikkileikkaus

±10

poikkileikkauksen kulmapoikkeama

±5

päätypinnan kulmapoikkeama

±5

konsolin korkeuspoikkeama

±8

konsolin mitat

 ±8

reiät

±15