MUOTTIHARKOT

Muottiharkot valmistetaan luonnonkiviaineksesta, sementistä ja vedestä. Ainekset sekoitetaan betoniksi, joka puristetaan mittatarkoiksi harkoiksi. Harkon ontelot on helppo täyttää betonilla, ja raudoitusteräksen ympärille jää riittävän paksu suojabetonikerros.


Ladottava
Päätyponttien ansiosta harkot kiinnittyvät toisiinsa eikä latomiseen tarvita laastia. Harkkojen tarkka korkeus helpottaa muurausta, ja niistä voidaan latoa korkeitakin rakenteita. Muottiharkkojen latomisen jälkeen onkalot valetaan täyteen betonilla.

Ominaisuudet
– Itse paikalla valettu betonirakenne on yhtenäinen. Kun muottiharkot valetaan täyteen, saumoja ei muodostu.
– Rakenteeseen voidaan asentaa sekä vaakasuuntainen että pystysuuntainen raudoitus.
– Onteloharkon pinta on erinomainen alusta erilaisille pinnoitteille. Rakenteeseen ei jää muuraussaumoja, vain kapeat välisaumat.
– Betoneksin muottiharkkojen hyvät puolet tulevat parhaiten esiin suuritöisiä rakenteita rakennettaessa.


 


Käyttökohteet
Muottiharkkoja käytetään muottilaudoitustöiden välttämiseksi valettujen perustusten, maanpaineseinien, kantavien seinien ja paloseinien rakentamiseen. Ne sopivat myös tukimuureihin, maakellareihin ja ahtaissa olosuhteissa rakennettaviin rakenteisiin, esimerkiksi hissikuilujen rakentamiseen. Muottiharkkoja on tarkoituksenmukaista käyttää tilanteissa, joissa asetetaan suuret vaatimukset rakenteiden vahvuudelle, tiiviydelle tai valmistumisnopeudelle.
Muottiharkkorungon kymmenen etua

1. Valmistuu nopeasti.
2. Rakenteet ovat lujia.
3. Betoni ei lahoa eikä pala.
4. Harkot ovat säänkestäviä.
5. Muottiharkkoseinä eristää erinomaisesti ääntä.
6. Erityiset kulma- ja päätyharkot helpottavat latomista.
7. Muottiharkon pinta on erinomainen alusta erilaisille pinnoitteille.
8. Muottiharkkoseinään voi kiinnittää myös painavia kalusteita ilman erityisiä tukia tai kiinnitystarvikkeita.
9. Muottiharkon onteloihin voidaan asentaa pystyputkitukset. Putket asennetaan ennen valua.
10. Muottiharkkoseinä on todellinen kiviseinä, jonka arvo säilyy.


SEINÄN RAKENTAMINEN LADOTTAVISTA MUOTTIHARKOISTA

1. vaihe – latominen
Muottiharkkoseinä ladotaan betoniperustuksen tai -laatan päälle. Ensimmäinen harkkokerros ladotaan perustukseen kiilojen tai tasauslaastin avulla. Sillä varmistetaan aluskerroksen vaakasuoruus. Seuraavat harkkokerrokset ladotaan ilman laastia (kuva 1).
Rakenteeseen voidaan asentaa vaakaraudoitus kerrosten ladonnan yhteydessä ja pystyraudoitus ennen betonivalua (kuva 2).
Kulmissa käytetään erityisiä kulmaharkkoja.
Aukot on helppo tehdä päätyharkkojen avulla (kuva 3). Myös ikkuna- ja oviaukkojen yläreunat tehdään harkoista. Ylitykset tuetaan puumuottien avulla raudoitetuilla elementeillä tai erityistä teräsbetonipalkkia käyttämällä. Harkon onteloihin voidaan asentaa ennen betonivalua teknisiä järjestelmiä varten tarvittavat putket.

2. vaihe – betonointi
Muottiharkoista ladotun seinän valamiseen sopiva korkeus on tavallinen huonekorkeus (enintään kolme metriä). Kulmat, yhtymäkohdat ja aukot tulee tukea valun ajaksi. Harkot tulee kastella ennen betonointia. Betonimassan tulee olla juoksevaa, ja kapeisiin harkkoihin tulee käyttää notkistettua betonia. Betonimassa tiivistetään 25 mm:n sauvatäryttimellä. Valun jälkeen pinnat puhdistetaan esimerkiksi harjalla.

3. vaihe
pinnoittaminen
Harkkoseinien yleisimmät pinnoitustavat ovat ruisku- ja rouhepinnoitus, tasoitus ja maalaus, ohutrappaus ja rappaus.

 

MUOTTIHARKKOJEN TEKNISET OMINAISUUDET
  Yksikkö BP-190suora BP-190pääty BP-190 puolipääty BP-190
vasen kulma
BP-190
oikea kulma
Mitat mm 188*200*597/605 188*200*598 188*200*398 188*200*598 188*200*598
Paino kg 8,2 8,6 5,9 8,5 8,5
Onteloiden tilavuus l 14,5 13,8 9,0 13,9 13,9
Puristuslujuus N/mm2 18 18 18 18 18
Paloluokka   A1 A1 A1 A1 A1
Kokonaismäärä lavalla tk 48 48 (24 pääty +24 puolipääty) 48 (24vasen kulma + 24 oikea kulma)
Harkkojen menekki tk/m2  8,3  x  x  x  x

 

  Yksikkö BP-240 suora BP-240 pääty BP-240 puolipääty BP-240
vasen kulma
BP-240
oikea kulma
Mitat mm 240*200*596/605 240*200*598 240*200*398 240*200*598 240*200*598
Paino kg 19,36 19,99 13,7 19,76 19,76
Onteloiden tilavuus l 19,82 19,18 12,97 19,29 19,29
Puristuslujuus N/mm2 18 18 18 18 18
Paloluokka   A1 A1 A1 A1 A1
Kokonaismäärä lavalla tk 32 32 32
Harkkojen menekki tk/m2 8,3 x x x x