PALKIT JA POIKKIPALKIT

Palkkeja ja poikkipalkkeja käytetään kantavina rakenteina teollisuusrakennuksia, liikerakennuksia, julkisia rakennuksia ja asuinrakennuksia rakennettaessa. Valmistamme suorakaiteen muotoisia yksinkertaisia palkkeja sekä esijännitettyjä poikkipalkkeja, joissa on yksi tai kaksi leukaa.
AS Betoneks valmistaa palkkeja standardien EVS-EN 13225:2013 ”Runkoelementit” ja EVS-EN 13369 ”Valmisbetonituotteiden yleismääräykset” vaatimusten mukaisesti. Valmistamme teräsbetonista palkkeja, teräsbetonipalkkeja ja jännebetonipalkkeja, joiden poikkileikkaus on seuraavanlainen:

a) suorakaiteen muotoiset palkit
Valmistetaan tilaajan esittämän projektin mittojen mukaisesti.
Yleisin palkin mitta on (a x h) 400 x 600 ja 400 x 700.
Palkkien reunoissa on 15 x 15 mm:n särmäys.
Erikoismittaisten palkkien valmistamisehdoista tulee sopia myyntiosaston kanssa.

b) Leukapalkit ja esijännitetyt poikkipalkit
Valmistetaan tilaajan esittämän projektin mittojen mukaisesti.
Yleisin palkin mitta on (a x h) 400 x 600 ja 400 x 700.
Palkkien reunoissa on 15 x 15 mm:n särmäys.
Erikoismittaisten palkkien valmistamisehdoista tulee sopia myyntiosaston kanssa.

Lisätietoja palkeissa käytettävistä teräsosista on internetissä seuraavissa osoitteissa:

www.anstar.fi

www.peikko.ee

Suunnittelu

Tilaajalta vaadittavat lähtötiedot suunnittelua ja neuvontaa varten:
tasopiirustus, normien mukaiset kuormitukset, vaadittu paloluokka, tukiliitännät, liitoskappaleet ja niiden sijaintipaikat, palkkien leukoihin ja muihin betonoitaviin kiinnitysosiin kohdistuvat rasitukset.

Tekniset tiedot

Palkkien toleranssit normaaliluokassa (mm):

pituus

±15 tai L/1000 

poikkileikkaus

±10 

poikkileikkauksen kulmapoikkeama

±10 

päätypinnan kulmapoikkeama

±10 

taipuma (∆d) 

±10 tai L/500 

Teräsosat:

pituussuunnassa

±15 

poikkisuunnassa

±10 

Reiät

±15