YKSI- JA MONIKERROKSISET SEINÄ- JA SOKKELIELEMENTIT

Seinäelementtejä käytetään sisä- ja ulkoseinärakenteina teollisuus- ja asuinrakennuksien sekä liike- ja julkisten rakennuksien rakentamiseen. Monikerroksiset (sandwich) sokkeli- ja seinäelementit koostuvat kahdesta toisiinsa ruostumattomilla metallisiteillä liitetystä rautabetonikerroksesta (sisä- ja ulkokerros), joiden välissä sijaitsee lämpöeristys. Metallisiteet eivät ole olennaisia kylmäsillan aiheuttajia. Sandwich-elementtien avulla nopeutetaan rakennusprosessia, ja niillä on hyvät lämpötekniset ominaisuudet.
AS Betoneks valmistaa seinäelementtejä standardien EVS-EN 14992:2007+A1:2012 ”Seinäelementit” ja EVS-EN 13369:2012 ”Betonivalmistuotteiden yleismääräykset” vaatimuksia vastaavasti.
Elementtien betoniominaisuudet vastaavat standardia EVS-EN 206-1 ”Betoni. Spesifiointi, toimivuus, valmistus ja vastaavuus” vaatimuksia.
Raudoitukseen käytetään raudoitusterästä, joka vastaa standardin EVS-EN 10080 ”Betonin raudoitusteräs. Hitsattava raudoitusteräs” vaatimuksia.
Seinien paksuus määrää palonkesto-, äänieristys- ja lämpötekniset ominaisuudet. Paloluokan määrittelyssä käytetään standardia EVS-EN 1992-1-2 ”Eurokoodeksi 2”.
Akustisen ominaisuuden määrittelyssä on käytetty standardia EVS-EN 12354-1 ”Rakennusakustiikka”.
Lämpöteknisten omaisuuksien määrittelyssä käytetään standardia EVS-EN ISO 6946:2004 ”Rakennusten lämpöeristys ja lämmönjohtavuus. Laskentamenetelmä”.
Laatuasiakirjana annetaan mukaan CPR EU nro 305/2011 vaatimuksia vastaava suoritustasoilmoitus (DoP-Declaration of Performance).

Seinien rakenteellinen jako:

• kantavat ulkoseinät
• kantavat sisäseinätKandvad siseseinad
• ei-kantavat sisäseinät
• jäykistävät sisäseinät (diafragmat)

Elementtien suositellut enimmäismitat L max = 12000 mm H max = 4500 mm

 

Elementit valmistetaan projektiasiakirjojen mukaisesti.