VUNDAMENDIELEMENDID

AS Betoneks toodab vundamendielemente vastavalt standardi EVS-EN 14991:2007 “Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid.” ja standardi EVS-EN 13369 “Betoontoodete üldeeskirjad” nõuetele.
Valmistame tellija poolt edastatud projektdokumentatsiooni põhjal erikujulisi vundamendiplokke, kannusid ja kannukaelasid.
Kasutatakse tööstushoonete, äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute ehitamisel.
Vundamendielementide betooni omadused vastavad standardi EVS-EN 206-1 “Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus” nõuetele.
Sarrustamiseks kasutatakse armatuurterast, mis vastab standardi EVS-EN 10080 “Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras” nõuetele.