Raketisplokk

Raketisplokk valmib looduslikust kivimaterjalist, tsemendist ja veest.
Need segatakse betooniks, mis pressitakse täpsete mõõtudega
plokiks. Ploki õõnsusi on lihtne betoonivaluga täita ning armatuurile
jääb piisav kaitsev betoonikiht.

Laotav

Tänu otsasulunditele püsivad plokid koos ja ladumisel mörti ei
kasutata. Plokkide täpne kõrgus lihtsustab ladumist ja võimaldab
püstitada ka kõrgeid konstruktsioone. Pärast plokkide paikaladumist
valatakse õõnsused betooni täis.

Omadused

• Kohapeal valatud betoonkonstruktsioon on monoliitne. Raketisploki täisvalamisel vuuke ei teki.
• Konstruktsiooni saab paigaldada nii horisontaal- kui ka vertikaalarmatuuri.
• Õõnesploki pind on suurepäraseks aluseks erinevatele pinnakatetele. Konstruktsioonis ei ole müürivuuke, vaid ainult kitsad
vahevuugid.
• Kõige paremini tulevad Betoneksi raketisplokkide eelised ilmsiks
töömahukate konstruktsioonide rajamisel.

Kasutuskohad

Raketisplokke kasutatakse raketisetööde vältimiseks valatud vundamentide, pinnasesurve all olevate seinte, kandvate seinte ning
tuletõkkeseinte rajamisel. Nad sobivad ka tugimüüride, maa-aluste
keldrite ning kitsastes oludes püstitatavate konstruktsioonide, näiteks
liftišahtide ehitamiseks. Raketisplokke on otstarbekas kasutada alati,
kui konstruktsiooni tugevusele, tihedusele või valmimise kiirusele
esitatakse suuri nõudmisi.

Raketisplokk-tarindi kümme eelist

1. Valmib kiiresti.
2. Tugevad konstruktsioonid.
3. Betoon ei mädane ega põle.
4. Plokid on ilmastikukindlad.
5. Raketisplokkidest sein summutab suurepäraselt helisid.
6. Spetsiaalsed nurga- ja otsaplokid lihtsustavad ladumist.
7. Raketisploki pind on suurepäraseks aluseks erinevatele pinnakatetele.
8. Raketisplokkidest seinale võib ka raskeid mööbliesemeid kinnitada ilma spetsiaalsete tugede või kinnitusvahenditeta.
9. Raketisploki õõnsustesse saab paigaldada vertikaaltorustikke.
Torud paigaldatakse enne valamist.
10.Raketisplokkidest sein on tõeline kivisein, mille väärtus on püsiv

Seina ehitamine laotavatest raketisplokkidest
1. Etapp – ladumine

Raketisplokkidest sein laotakse betoonvundamendile või -plaadile.
Esimene plokikiht paigaldatakse vundamendile kiilude või betoonist
tasanduskihi abil. Sellega tagatakse aluskihi horisontaalsus. Järgmised plokikihid laotakse ilma mördita (joonis 1).

Konstruktsiooni saab paigaldada horisontaalarmatuuri kihtide ladumise
käigus ja vertikaalarmatuuri enne betooni vala­mist (joonis 2).
Nurkades kasutatakse spetsiaalseid nurgaplokke.

Avasid on lihtne teha otsaplokkide abil (joonis 3). Ka avade sillused
tehakse plokkidest. Sillused toestatakse puitraketiste abil armeeringuga
plokkidest või spetsiaalset raudbetoonsillust kasutades.
Enne betooni valamist saab plokiõõnsustesse paigaldada tehnosüsteemide rajamiseks vajalikud torud.

2. Etapp – betoneerimine

Raketisplokkidest laotud seina esimene valu tuleb teha maksimaalselt
6…8-nda plokirea kohalt. Korraga valatava täitebetooni sammas ei tohiks
olla üle 1,6 meetri. Valamise ajaks tuleb nurgad, ristumiskohad ja avad
toestada. Enne betooni valamist tuleb plokke kasta. Betoonimass peab
olema voolav ja kitsaste plokitüüpide puhul tuleb kasutada vedeldatud
betooni. Betoonimass tihendatakse 25 mm nuivibraatoriga.
Pärast valamist puhastatakse pinnad näiteks harja abil.

3. Etapp – pinna katmine

Plokkidest seina levinumad töötlusviisid on prits- ja killustikkrohvimine,
pahteldamine ja värvimine, tasandamine ja krohvimine.

RAKETISPLOKKIDE TEHNILISED NÄITAJAD

Tehniline näitaja

Ühik

BP-190 rea

BP-190 ots

BP-190 poolots

BP-190 vasaknurk

BP-190 paremnurk

Mõõtmed

mm

188*200*597/605

188*200*598

188*200*398

188*200*598

188*200*598

Kaal

kg

17,5

19,0

12,5

19,0

19,0

Õõnete maht kokku

l

14,5

13,8

9,0

13,9

13,9

Survetugevus

N/mm2

18

18

18

18

18

Tuletundlikus

A1

A1

A1

A1

A1

Müüritise tulepüsivus

min

RE240

RE240

RE240

RE240

RE240

Õhumüra isolatsiooniindeks

Rw

56

56

56

56

56

Kogus alusel

tk

 72

 72 (36 otsa + 36 poolotsa) 

 72 (36 otsa + 36 poolotsa) 

 72 (36 vasak + 36 parem) 

 72 (36 vasak + 36 parem) 

Ploki kulu

tk/m2

8,3

x

x

x

x

Täitebetooni maht

m³ / m²

0,12


Ühik

BP-240 rea

BP-240 ots

BP-240 poolots

BP-240 vasaknurk

BP-240 paremnurk

Mõõtmed

mm

240*200*596/605

240*200*598

240*200*398

240*200*598

240*200*598

Kaal

kg

24,0

22,0

15,0

24,0

24,0

Õõnete maht kokku

l

18,47

19,18

12,97

18,1

18,1

Survetugevus

N/mm2

18

18

18

18

18

Tuletundlikus

A1

A1

A1

A1

A1

Müüritise tulepüsivus

min

RE240

RE240

RE240

RE240

RE240

Õhumüra isolatsiooniindeks

Rw

58

58

58

58

58

Kogus alusel

tk

60

48 (24 otsa+ 24 poolotsa) 

48 (24 otsa+ 24 poolotsa) 

48 (24 vasak+ 24 parem)

48 (24 vasak+ 24 parem)

Ploki kulu

tk/m2

8,3

x

x

x

x

Täitebetooni maht

m³ / m²

0,15