ÜHE- JA MITMEKIHILISED SEINAELEMENDID

AS Betoneks valmistab seinaelemente vastavalt standardite EVS-EN 14992:2007+A1:2012 “Seinaelemendid” ja EVS-EN 13369 :2012 “Betoonvalmistoodete üldeeskirjad” nõuetele.
Kasutatakse sise ja välisseinakonstruktsioonina tööstushoonete, elamute, äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamisel. Mitmekihilised (sandwich) sokli- ja seinapaneelid koosnevad kahest omavahel roostevabast metallsidemetega ühendatud raudbetoonkihist (sise- ja väliskiht), mille vahel asub soojusisolatsioon. Metallist ühendussidemed ei ole olulised külmasilla tekitajad. Sandwich elemendid võimaldavad kiirendada ehitusprotsessi ja omavad häid soojustehnilisi omadusi.
Elementide betooni omadused vastavad standardi EVS-EN 206-1 “Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus” nõuetele.
Sarrustamiseks kasutatakse armatuurterast, mis vastab standardi EVS-EN 10080 “Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras” nõuetele.

Konstruktiivselt jaotatakse seinad:

* Kandvad välisseinad;
* Kandvad siseseinad;
* Mittekandvad siseseinad;
* Jäigastavad siseseinad (diafragmad).

Elemente valmistatakse vastavalt projektdokumentatsioonile.

Seinte paksus määrab tulepüsivuse, helikindluse ja soojustehnilised omadused. Tulepüsivusklassi määramiseks kasutatakse standardit EVS-EN 1992-1-2 “Eurokoodeks 2”. Akustiliste omaduste määramisel on kasutatud standardit EVS-EN 12354-1 “Ehitusakustika”. Soojustehniliste omaduste määramisel kasutatakse standardit EVS-EN ISO 6946:2004 “Hoonete soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod”.

Elementide soovituslikud maksimaalsed mõõtmed
L max = 12000 mm
H max = 4500 mm

Viimistlus
Elemendi üks pool ja küljed on vormipind, teiselt poolt hõõruti pind.

Seinaelementidesse projekteeritakse avad ustele, akendele ja kommunikatsioonidele (elekter, side, torustik – plastiktorud ja karbid).

Mitmekihilise sandwich elemendi näidis

Valmistatakse järgnevate kihi (üldlevinute) paksustega seinapaneele:

Kandvad:

* sisekihi paksus 120-200 mm;
* isolatsioon 100-300 mm;
* väliskiht 70-80 mm

Mittekandvad:

*Sisekihi paksus 80 mm;
*Isolatsioon 100-300 mm;
*Väliskiht 70-80 mm.

Mitmekihiliste välisseinapaneelide välimise kihi viimistlused on:

* sile vormipind
* harjapind
* pesubetoonpind
* klinkerplaatpind · tellisplaatpind
* lihvitud pind (terrazzo)
* patineeritud pind
* värvitud pind
* rullipind
* pigmendiga toonitud betooni pinnad

Mitmekihiliste välisseinapaneelide sisemise kihi viimistlused on:

* terashõõre
* rullipind

Valmistustolerantsid EN 13369:2004 jaotis 4.3.1.1
Kui pole sätestatud teisiti, rakendub kõikidele elementidele klass B:

A klass

B klass

avade ja tariraudade asetuse tolerantsid

±10 mm

±15 mm

mõõtude tolerantsid 0,5m-3m

±5 mm

±14 mm

mõõtude tolerantsid 3m-6m

±6 mm

±16 mm

mõõtude tolerantsid 6m-10m

±8 mm

±18 mm

mõõtude tolerantsid >10m

±10 mm

±20 mm

Lisateave kasutatavate terasosade kohta on saadaval internetist aadressidel:

www.peikko.ee

www.anstar.fi

Projekteerimine

Tellijalt vajalikud lähteandmed projekteerimiseks ja nõustamiseks:
Kujujoonis, normatiivsed koormused, vajalik tulekindlus, toesõlmed, ühendusdetailid ja nende asukohad, koormused paneelis olevatele taridetailidele.