EELPINGEGA ÕÕNESPANEELID

AS Betoneks valmistab õõnespaneele vastavalt standardite EVS-EN 1168:2006+A3:2011 “Õõnespaneelid” ja EVS-EN 13369 “Betoonvalmistoodete üldeeskirjad” nõuetele.
Kasutatakse katuse ja vahelae moodustajatena tööstushoonete, äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute ehitamisel.
Elementide betooni omadused vastavad standardi EVS-EN 206-1 “Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus” nõuetele.
Kvaliteedidokumentidena antakse kaasa CPR EU nr.305/2011 nõuetele vastav toimivusdeklaratsioon. (DoP-Declaration of Performance)

AS Betooneks toodab kuute eritüüpi õõnespaneele.
Paneele kõrgusega 150, 220, 265 mm (tähis BEP) toodetakse ekstruuder meetodil, mis tähendab, et betoonisegu pressitakse õõnemoodustajate ümber.
Paneele kõrgusega 265, 320, 400 mm (tähis BVP) toodetakse vibrotehnoloogiaga, mis tähendab, et betoonisegu vibreeritakse õõnemoodustajate ümber.

AS Betoneks kasutab õõnespaneelide markeeringus järgnevaid sümbolite tähiseid:
BEP27/120-101-01
BVP27/120-101-01

B – Betoneks AS nimest esitäht
EP – eelpingestatud ekstruuder-õõnespaneel
VP – eelpingestatud vibro – õõnespaneel
K – konsoolpaneel, pingetrossidega ülakihis
T – suurendatud tulekindlusega paneel lisaisolatsiooniga
S – altsoojustatud paneel, soojustuskiht 50 ÷ 150 mm
27 – paneeli nominaalpaksus täissentimeetrites (cm), (265 mm)
120 – paneeli nominaallaius täissentimeetrites (cm), (1200 mm), lõigatud paneelil projekti mõõt:
-10 – trosside arv allpinnas (tk.). (08 – 8 tk, ette lisada 0)
1 – tingtähis, millele vastab trossi läbimõõt 9,3 mm
0 – tingtähis, millele vastab trossi läbimõõt 12,5 mm
01 – tingtähis, paneeli jrk. nr. projekti spetsifikatsioonis (tellimises), avade/väljalõigete süvendite poolest.

Kogu infot õõnespaneelidest – ET 03 0202-1380 vaata SIIT