SUBLIMAAT

Kahtlustate tooteviga? Sillutise pinnale on tekkinud heledad laigud, mis muudavad kivide välimuse inetuks? Kahtlused on mõistetavad, kuid tegemist ei ole siiski tootmisvea, vaid kõikide betoonitoodete ühise nuhtluse – lubja sublimaadiga.

Sublimaat on loomulik nähtus

Värvilised sillutiskivid valmistatakse puhtast looduslikust materjalist ehk betoonist. Betoon koosneb liivast, killustikust, tsemendist ja veest. Tsement omakorda valmistatakse põletamise teel lubjakivist ja alumiiniumoksiidist. Nagu ka kõigi teiste looduslike materjalide puhul esineb liiva, killustiku, tsemendi ja vee koostises märkimisväärset varieerumist olenevalt materjali algupärast.

Kui vesi kondensaadi või kastena pooride kaudu betooni tungib, vabastab see betoonis sidumata lubja. Vee ja lubja lahus eraldub betooni pinnale, vesi aurab ära ja alles jääb raskesti lahustuv valge härmatiselaadne sublimaat. Kuna betooni koostis varieerub ja seetõttu on erinev ka betoonis oleva lubja hulk, varieerub ka tekkiva sublimaadi hulk. Sublimaadi teket mõjutavad ka ilmastikutingimused (vesi, lumi, tuul, külm, kuumus jne).

Lubi, mis ei ole betooni muude toorainetega tugevasti seotud, võib seega tõusta kivi pinnale. Keemiline protsess, mille lubi ilmastiku toimel läbib, ei lõppe siiski sublimaadi tekkega betooni pinnal. Sublimaadi teke väheneb aegamisi ning sublimaat pestakse vihma ja muude ilmastikunähtuste mõjul pikapeale maha. Sublimaat kaob seega mõne aja möödudes iseenesest. Kivide vahetamine või teise pinnakattematerjali valimine sublimaadi eemaldamiseks ei ole seepärast vajalik.

Sublimaat ei kesta igavesti

Kesk­-Euroopas kaob sublimaat vihmade mõjul aasta või paari jooksul. Põhjamaades võib see pikkadest talvedest ja paigalduskoha tingimustest sõltuvalt kesta ka kauem. Kui ei ole kannatust oodata, millal sublimaat loomulikul teel kaob, saab seda protsessi ka kiirendada. Sublimaadi vastu aitab pesemine lahjendatud soolhappelahusega (1 osa soolhapet ja 5 osa vett). Pärast pesemist võib kivide pind muutuda krobelisemaks ja värv pisut muutuda. Pärast soolhappelahuse kasutamist tuleb kivid rohke veega üle loputada, sest kividele külmudes muudab soolhape kivide pinna hapramaks.

Kasutatud tekst: RUDUS / KIVIPAIGALDAJA KÄSIRAAMAT, 8. peatükk / tooteteave ja hooldusjuhised / 24.9.2010 / HL